Natten faller tyst på jorden

Natten faller tyst på jorden

text & musik: Gunnar E Olsson

1. Jag vet en flod som aldrig sinar,
en vän som väntar vid din dörr.
Han ger dig tröst när du förtvivlar
och tar den plats, som jag tog förr.
Natten faller tyst på jorden.
Det är så tomt emellan orden.

2. När mera fartvind krävs för akten
än vad som sägs och vad du tål,
får någon annan hålla takten.
Jag går mot nya djärva mål.
Natten faller tyst på jorden.
Det är så tomt emellan orden.

3. Jag börjar se vartåt det lutar;
du kommer aldrig mer igen.
Du kan väl säga hur det slutar,
nu när du vet, jag var din vän.
Natten faller tyst på jorden.
Natten faller tyst på jorden.
Natten faller tyst på jorden.