Min egen Kakelblaster

Mitt andra gitarrbygge blev förstås en Strata, eller en ”Kakelblaster”
som jag valde att kalla den eftersom den har fått exakt samma färgsättning som vår kakelugn. Och precis som telebygget blev det helt makalöst bra. Om ni vill läsa om själva byggprocessen finns den rätt utförligt beskriven i Musikermagasinet…